Over Planresult

De basis van de samenwerking is een gezonde businesscase en wederzijds vertrouwen. Samen met opdrachtgevers bepalen wij op welke manier de samenwerking vorm krijgt. Of het nu om een gedelegeerd opdrachtgeverschap gaat óf om ondersteuning op een aantal specifieke gebieden.

Onze dienstverlening:

  • Projectontwikkeling
  • Projectmanagement
  • Ontwerpmanagement
  • Aannemersselectie